Rekisteriseloste

Leijonaradion kilpailuissa kerättyjen tietojen yksityisyyden suojasta löydät lisätietoa oheisesta rekisteriselosteesta.

Henkilötietolain (523/99) 10§:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä:
Leijonaradio – Radio Lion
Johan Nordström
107-111 Fleet Street
London

Rekisterin nimi: Leijonaradion markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus):

Kilpailulomakkeella ilmoittamasi tiedot talletetaan järjestäjän Asiakkuus, tieto- ja analysointipalvelut ylläpitämään markkinointirekisteriin. Osallistumalla hyväksyit markkinointiluvan, joka koskee sähköpostin välityksellä tapahtuvaa markkinointia. Sinulle voidaan lähettää palvelun omia tai kolmannen osapuolen mainoksia, ellei kuluttaja asiaa erikseen kiellä. Palvelumme on sitoutunut suojaamaan yksityisyyttäsi ja haluamme aktiivisesti tiedottaa henkilötietojen suojaamisessa noudattamistamme periaatteista. Henkilötietojen käsittelyssä noudatamme lakeja ja asetuksia yksityisyyden suojasta. Kilpailuvastauksia ja osallitujen nimiä voidaan hyödyntää liiketoiminnassa ja niitä voidaan julkaista palvelumme verkkopalveluissa.

Rekisterin sisältämät tiedot: Kilpailulomake sisältää seuraavat henkilötiedot: nimi, , kilpailuvastaus ja sähköposti

Säännönmukaiset tietolähteet: Asiakkaan luovuttamat tiedot.

Rekisterin suojaus: Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi tietyt, ennalta määritellyt henkilöt.

Tarkastusoikeus: Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti.